Op deze website ga ik de komende tijd mooie en speciale sieraden uitverkopen. Deze sieraden zijn of door mij zelf gemaakt in de ruim 50 jaar dat ik een galerie uit heb gebaat, of ik heb ze ooit ingekocht bij een collega kunstenaar. En na 50 jaar van ontwerpen zijn er natuurlijk ook sieraden blijven liggen. Men vond ze misschien op dat moment te duur, te modern, hun tijd te ver vooruit, of waren zo mooi en bescheiden dat ze tussen al het ander moois niet genoeg opvielen. Ook wilde ik soms geen afstand doen van een dierbaar stuk. Ik heb ze jaren gekoesterd, maar het is nu tijd om ze een nieuw 'baasje' te gunnen. En dat ga ik doen voor echt hele lieve prijzen. Tot soms wel tot 70 procent korting. Heb je vragen? Bel mij dan even op: +31 117 85 13 30 / +31 639 60 01 30 / +31 61922 07 37. Maar ga eerst snel kijken want het zijn allemaal unieke sieraden en dus op = op en weg = weg...

On this website, I will be selling beautiful and unique jewelry over the coming period. These pieces are either handcrafted by me during the over 50 years I've run a gallery, or I purchased them from fellow artists. After five decades of designing, some pieces naturally remained unsold. Perhaps they were perceived as too expensive, too avant-garde for their time, or simply so subtle that they didn't stand out among other treasures. At times, I was reluctant to part with a cherished item. I've treasured them for years, but now it's time to find them a new owner. And I'm doing so at truly sweet prices, sometimes offering up to 70 percent off. If you have any questions, please call me at: +31 117 85 13 30 / +31 639 60 01 30 / +31 61922 07 37. But first, take a quick look because these are all unique pieces, and once they're gone, they're gone for good.